Imię
Szczepan
Nazwisko
Figura

Zapraszam do kontaktu: +48 728 536 034 Jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Posiadam uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz ich wpisu do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Wykonuję audyty energetyczne na podstawie istniejącego projektu, dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz wizji lokalnej w uzgodnieniu z Inwestorem jego możliwości finansowych. Brak projektu również nie stanowi większego problemu – podczas wizji wykonuję niezbędne pomiary a na ich podstawie wymagane rysunki wraz z opisami. Świadczę usługi na terenie województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego oraz powiatów ościennych.

Wyższe (magister), Lata doświadczenia zawodowego: 8

Audyt energetyczny, Konsultacje,

Źródła ciepła, Pompy ciepła, Kotły gazowe i olejowe, Kotły na biomasę, Podłączenie do sieci ciepłowniczej, Systemy ogrzewania elektrycznego, Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( w tym kolektory słoneczne, pompa ciepła do samej cwu), Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej I drzwiowej, Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, Mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii, Dokumentacja projektowa,

małopolskie,