Imię
Janusz
Nazwisko
Kucharski

Jestem członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Posiadam uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji i prowadzenia wpisu do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Oferuję profesjonalne i rzetelne wykonanie: - audytu energetycznego budynku i źródła ciepła na potrzeby np. Programu Czyste Powietrze, Kredyt Ekologiczny, itd - audytu energetycznego przedsiębiorstwa; - audytu efektywności energetycznej przedsięwzięcia efektywnościowego; Usługa obejmuje: - wizytę i audyt u klienta w celu zebrania niezbędnych danych; - przedstawienia portfela potencjalnych działań proefektywnościowych; - wybór optymalnych działań remontowych, modernizacyjnych czy termomodernizacyjnych; - wykonanie raportu z audytu energetycznego; - przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku,

Wyższe (magister), Lata doświadczenia zawodowego: 30

Audyt energetyczny,

Źródła ciepła, Pompy ciepła, Kotły gazowe i olejowe, Kotły na biomasę, Podłączenie do sieci ciepłowniczej, Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( w tym kolektory słoneczne, pompa ciepła do samej cwu), Ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej I drzwiowej, Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, Mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii, Dokumentacja projektowa,

lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie,